Cool Injection Mold Prototype photos

A handful of nice injection mold prototype images I discovered:

CreativeTools.se – ZPrinter-made plastic injection mold 32
injection mold prototype
Image by Creative Tools
SVENSKA
Dessa bilder visar hur ett plastmynt med vår logotyp skapades med hjälp av en ZPrinter 3D-skrivare från Z Corporation. Först skapades myntet och gjutformen i Rhino 3D. Därefter printade 3D-printern en gjutform i gips som härdades med Epoxylim. Efter det kunde flera mynt i plast formsprutas i den 3D-utskrivna formen!

ENGLISH
These pictures show how a plastic coin with our logo was made with the support of a ZPrinter 3D-printer form Z Corporation. First the model and the mold was made in Rhino 3D. Then we 3D-printed the mold with our ZPrinter 650 and hardened it with Epoxy. Right after that we could produce numerous plastic coins with our desktop injection molding machine.

3d-skrivare.creativetools.se

CreativeTools.se – ZPrinter-made plastic injection mold 06
injection mold prototype
Image by Inventive Tools
SVENSKA
Dessa bilder visar hur ett plastmynt med vår logotyp skapades med hjälp av en ZPrinter 3D-skrivare från Z Corporation. Först skapades myntet och gjutformen i Rhino 3D. Därefter printade 3D-printern en gjutform i gips som härdades med Epoxylim. Efter det kunde flera mynt i plast formsprutas i den 3D-utskrivna formen!

ENGLISH
These pictures show how a plastic coin with our logo was produced with the support of a ZPrinter 3D-printer type Z Corporation. 1st the model and the mold was created in Rhino 3D. Then we 3D-printed the mold with our ZPrinter 650 and hardened it with Epoxy. Soon after that we could create a number of plastic coins with our desktop injection molding machine.

3d-skrivare.creativetools.se