Good Prototype Injection Moulding pictures

Check out these prototype injection moulding images:

CreativeTools.se – ZPrinter-produced plastic injection mold 12
prototype injection moulding
Image by Inventive Tools
SVENSKA
Dessa bilder visar hur ett plastmynt med vår logotyp skapades med hjälp av en ZPrinter 3D-skrivare från Z Corporation. Först skapades myntet och gjutformen i Rhino 3D. Därefter printade 3D-printern en gjutform i gips som härdades med Epoxylim. Efter det kunde flera mynt i plast formsprutas i den 3D-utskrivna formen!

ENGLISH
These pictures show how a plastic coin with our logo was made with the aid of a ZPrinter 3D-printer type Z Corporation. 1st the model and the mold was produced in Rhino 3D. Then we 3D-printed the mold with our ZPrinter 650 and hardened it with Epoxy. Soon after that we could produce numerous plastic coins with our desktop injection molding machine.

3d-skrivare.creativetools.se

CreativeTools.se – ZPrinter-produced plastic injection mold 40
prototype injection moulding
Image by Creative Tools
SVENSKA
Dessa bilder visar hur ett plastmynt med vår logotyp skapades med hjälp av en ZPrinter 3D-skrivare från Z Corporation. Först skapades myntet och gjutformen i Rhino 3D. Därefter printade 3D-printern en gjutform i gips som härdades med Epoxylim. Efter det kunde flera mynt i plast formsprutas i den 3D-utskrivna formen!

ENGLISH
These photos show how a plastic coin with our logo was made with the aid of a ZPrinter 3D-printer form Z Corporation. 1st the model and the mold was produced in Rhino 3D. Then we 3D-printed the mold with our ZPrinter 650 and hardened it with Epoxy. After that we could produce a number of plastic coins with our desktop injection molding machine.

3d-skrivare.creativetools.se